REKRUTACJA

INFORMACJA O REKRUTACJI
DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ
W ZSP W GRODŹCU W ROKU SZKOLNYM 2024/2025

zgłoszenia do kl. I (dotyczy dzieci z obwodu) i wnioski o przyjęcie do kl. I (dotyczy dzieci spoza obwodu) Szkoły Podstawowej w ZSP w Grodźcu przyjmowane będą od dnia 12 lutego 2024r. do dnia 06 marca 2024r.

INFORMACJA O REKRUTACJI
DO PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO
W ZSP W GRODŹCU W ROKU SZKOLNYM 2024/2025

rekrutacja do przedszkoli w Gminie Jasienica odbywać się będzie od dnia 21 lutego 2024r. do dnia 11 marca 2024r.