Rozkład tematów

Temat tygodniaProponowany tematy zajęć
JA I MOJA SZKOŁA
wrzesień 1 tydzień
Serdeczne powitanie wszystkich uczestników.
Zapoznanie z regulaminem świetlicy.
Omówienie zasad zachowania w sali zabaw, na stołówce, w czasie wyjścia i
podczas zabaw ruchowych.
Rozmowy na temat poszanowania sprzętu świetlicowego, zabawek, gier.
Swobodne rozmowy na temat minionych wakacji.
Magiczne słowa: proszę, przepraszam, dziękuję.
Prace organizacyjno-porządkowe w sali.
Śpiewanie nowych piosenek i poznanych w czasie wakacji.
Zabawy ruchowe, orientacyjno-porządkowe.
Zabawy integracyjne w grupie.
Zabawy na boisku szkolnym.
Wyjścia na plac zabaw.
BEZPIECZEŃSTWO
NA DROGACH
wrzesień 2 tydzień
Pogadanka na temat bezpiecznego poruszania się po drodze.
Scenki na temat bezpiecznego ruchu pieszych.
Kolorowanie znaków drogowych.
Praca plastyczna – ”Moja droga do szkoły”
Utrwalenie zasad ruchu drogowego – kolorowanki tematyczne.
Czy znam znaki drogowe? Zgaduj-zgadula.
Zabawa ruchowa: „Sygnalizacja świetlna”.
Nauka rymowanki: wyliczanka o ruchu drogowym.
Zabawy ruchowe, orientacyjno-porządkowe.
Zabawy integracyjne w grupie.
Zabawy na boisku szkolnym.
Wyjścia na plac zabaw.
PRAWA DZIECKA
wrzesień 3 tydzień
Omówienie praw dziecka – pogadanka, prezentacje.
Omówienie praw i obowiązków ucznia.
Zachowanie ucznia w różnych sytuacjach – pogadanka, scenki dramowe.
Praca plastyczna „Mój najlepszy kolega, koleżanka” technika dowolna.
Przygotowanie upominków na Dzień Chłopca.
Zabawy integracyjne w grupie.
Gry i zabawy na boisku szkolnym.
Słuchanie piosenek dla dzieci.
Oglądanie bajek.
NADCHODZI JESIEŃ
wrzesień 4 tydzień
Obserwacja zmian zachodzących w przyrodzie.
Zbieramy i poznajemy liście jesienne.
Zwrócenie uwagi na konieczność mycia warzyw i owoców,
Wykonanie dekoracji – Jesień.
Jesienne owoce – wydzieranka mozaikowa.
Dary jesieni- rysowanie pastelami.
Jesienne liście- technika odbijania stempla.
Jesienne słoneczniki – prace plastyczne, technika dowolna.
Czytanie wierszy o tematyce jesiennej.
Rozwiązywanie rebusów i zagadek o jesieni.
Gry świetlicowe.
Zabawy ze śpiewem- Chusteczka, Jedzie pociąg.
Rozwiązywanie krzyżówek obrazkowych o jesieni.
Zabawy podnoszące energię w grupie.
NASZA ŚWIETLICA – NASZ DRUGI DOM październik 1 tydzieńWspólne przypomnienie regulaminu świetlicy.
Wybory do samorządu świetlicy szkolnej.
Rozmowy na temat poszanowania sprzętu szkolnego, zabawek i gier.
Rozmowa na temat „ Nie czyń nikomu, co Tobie niemiłe”.
Praca plastyczna „Moja świetlica”, „Nasze dłonie”.
Czytanie wybranej lektury.
Prace organizacyjno-porządkowe w sali.
Zabawy ruchowe, orientacyjno-porządkowe.
Zabawy integracyjne i podnoszące energię w grupie.
Nauka pląsów- rybki, pingwinki.
ŚWIĘTO NASZYCH NAUCZYCIELI / październik 2 tydzieńZapoznanie dzieci ze znaczeniem Dnia Edukacji Narodowej.
Podkreślenie roli nauczyciela w poznawaniu świata oraz podkreślenia znaczenia pozostałych pracowników szkoły.
Kształtowanie nawyków grzecznościowych, umiejętność składania życzeń.
Portret mojej pani – malowanie farbami i kredkami.
Wykonanie kartek dla nauczycieli.
„Ryby na niby”- prace z jesiennych liści.
Rozwiązywanie krzyżówek obrazkowych o jesieni.
Czytanie zagadek.
Ćwiczenia relaksacyjne, zabawy ruchowe na powietrzu.
Gry świetlicowe. Zagadki i rebusy.
Zabawy ruchowe przy muzyce.
NASZE ULUBIONE ZWIERZĄTKA / październik 3 tydzieńPogadanka na temat – Moje zwierzątko.
Czytanie ciekawostek o zwierzętach z czasopism dla dzieci – Świerszczyk, Zwierzaki.
Prezentacja zdjęć swoich pupili.
Moje zwierzątko- rysowanka, wydzieranka, lepienie z plasteliny.
Origami- pieski, kotki, żabki.
Jakie to zwierzę? – zgaduj zgadula.
Rozwiązywanie rebusów o zwierzętach.
Zabawy rytmiczne przy muzyce.
Zabawy ruchowe: „Kot i mysz”„Pająk i muchy”, Do dziupli”.
JESIENIĄ DBAMY O ZDROWIE / październik 4 tydzieńKształtowanie nawyków higieny osobistej i kultury życia codziennego.
Znaczenie spożywania owoców i warzyw szczególnie jesienią.
Uprawianie sportu – bądźmy silni i zdrowi.
Gruszka i jabłko, przybory do mycia zębów- wydzieranka.
Owoce i warzywa – masa solna.
Kosz pełen zdrowia – praca plastyczna, technika dowolna.
Rozwiązywanie krzyżówek i rebusów o tematyce zdrowotnej.
Zabawy ogólnoużytkowe. Zabawa „Pomidor”.
Nauka piosenki „Szczotka ,pasta…”
Zabawy podnoszące energię w grupie.
Nauka zabaw- plecy do pleców, krótkie polecenia w ruchu.
PAMIĘTAMY O BLISKICH ZMARŁYCH / listopad 1 tydzieńWdrażanie do poszanowania polskiej tradycji Święta Zmarłych.
Budzenie szacunku dla tych, którzy odeszli, przypomnienie o właściwym zachowaniu .
Chryzantemy złociste – prace plastyczne.
Parasol – ozdabiania kolorowym papierem lub plasteliną.
Origami- parasolka.
Gry świetlicowe: warcaby, szachy, gry dydaktyczne.
Film – „Kacper”.
Czytanie wybranej lektury.
Zabawy ruchowe i integracyjne.
ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI / SZARUGA – GRY I ZABAWY NA NIEPOGODĘ / listopad 2 tydzieńWyjaśnienie znaczenia święta.
Czytanie legend o dawnej Polsce.
Wdrażanie do ciekawego i bezpiecznego spędzania czasu w niepogodę.
Propozycje gier i zabaw na niepogodę.
Zachęcanie do spędzania wolnych chwil z książką.
Godło i flaga Polski-kredka wodna, pastele.
Trening umiejętności kolorowania malowanek.
Konkurs na najładniej pokolorowaną malowankę.
Gry stolikowe : „Domino”„ Warcaby” „Szachy” „ Młynek” „Bingo”.
Zabawy taneczno- ruchowe przy muzyce.
ULUBIONA KSIĄŻKA / listopad 3 tydzieńPogadanka na temat: Jak należy dbać o książki.
Sposoby oprawiania książek – demonstracja i nauka.
Przybliżenie postaci braci Grimm i J.Ch. Andersena. Czytanie ich baśni.
Zakładka do książki.
Wykonywanie ilustracji do wybranej baśni – technika dowolna.
Malowanie farbami bądź pastelami ulubionych postaci z poznanych bajek.
Konkurs bajkowy – łączenie postaci poznanych baśni z właściwymi tytułami.
Gry świetlicowe. Oglądanie i słuchanie bajek.
JESIENNE ODLOTY PTAKÓW / DZIEŃ PLUSZOWEGO MISIA / listopad 4 tydzieńZapoznanie dzieci z zachowaniem zwierząt przygotowujących się do zimy .
Uwrażliwienie na los zwierząt.
Dokarmianie ptaków – wdrażanie do ochrony i pomocy ptakom.
Ptak – wydzieranka, kolorowanka.
Urodziny Kubusia Puchatka – czytanie fragmentów książki.
Przybliżenie sylwetek bajkowych bohaterów / Miś Yogi, Kubuś Puchatek, Miś Paddington, Miś Uszatek.
Świetlicowa wystawa pluszowych misiów.
Misie- tulisie – prace plastyczne.
Pogadanka nt poszanowania zabawek własnych i świetlicowych.
Piosenki i wierszyki o misiach
Rebusy, zagadki tematyczne.
Zabawy ogólnoużytkowe.
Śpiewanie znanych i lubianych piosenek.
ANDRZEJKI – ZWYCZAJE LUDOWE / listopad 5 tydzieńZapoznanie dzieci z tradycjami wieczorów andrzejkowych.
Umocnienie więzi wewnątrz grupy poprzez wspólną rozmowę i zabawę.
Bal andrzejkowy dla dzieci uczęszczających na świetlicę.
Wykonanie dekoracji andrzejkowej i rekwizytów do wróżb.
Zabawy ogólnoużytkowe, gry podnoszące energię grupy.
Dzień wróżb na świetlicy.
Taniec dyskotekowy, słuchanie nagrań z płyt.
Zabawy integracyjne.
WITAJ ŚWIĘTY MIKOŁAJU / grudzień 1 tydzieńPrzypomnienie historii o Św. Mikołaju. Wiersze i ciekawostki.
Tradycja świętego Mikołaja – pogadanka.
Dawanie czy dostawanie? Co sprawia więcej radości?
Wdrażanie do sprawiania radości innym, swoim zachowaniem i słowem.
Piszemy list do Mikołaja.
Praca plastyczna – Co chciałbym dostać w prezencie od Świętego Mikołaja?
Mikołaj – technika orgiami, papier kolorowy.
Rzuty śnieżkami (piłkami) do celu.
Gry stolikowe, strategiczne.
Zabawy ruchowe przy muzyce.
TRADYCJA ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA / grudzień 2 tydzieńPogadanka, rozmowa na temat tradycji i obrzędów wigilijnych Bożego Narodzenia.
Wykonanie ozdób na choinkę z kolorowego papieru.
Przygotowanie świątecznego wystroju świetlicy.
Kolorowanie malowanek o tematyce świątecznej.
Wykonanie kartek świątecznych dla nauczycieli.
Rozwiązywanie rebusów o tematyce świątecznej.
Gry świetlicowe – szachy, warcaby, quizy.
Zabawy ruchowe.
Słuchanie kolęd. Śpiewanie piosenek o tematyce świątecznej.
ŚWIĘTA TUŻ, TUŻ / grudzień 3 tydzieńJak wyglądają przygotowania do wigilii – swobodne wypowiedzi dzieci.
Słuchanie baśni związanych z Bożym Narodzeniem.
Redagujemy życzenia świąteczne.
Choinka – technika origami, wycinanie z papieru kolorowego.
Anioły – masa solna, witraż.
Pudełko na prezenty.
Gry i zabawy umysłowe.
Gry stolikowe.
Oglądanie filmów związanych ze świętami, np. „Kevin sam w domu”.
Słuchanie kolęd.
Śpiewanie piosenek o tematyce świątecznej.
WITAMY NOWY ROK 2018 / styczeń 1 tydzieńKształtowanie postaw współdziałania w grupie rówieśniczej.
Wspólne czytanie przysłów i porzekadeł o Nowym Roku.
Składanie życzeń noworocznych koleżankom i kolegom.
Poznajemy tajemnice kalendarza.
„O dwunastu braciach”- czytanie opowiadania.
„Pejzaż zimowy”- prace białą pastą na ciemnych podkładach.
Nowy Rok – malowanie farbami bądź pastelami.
Rozwiązywanie rebusów i zagadek o Nowym Roku i 12 miesiącach.
Jaka to kolęda? – zabawa muzyczna.
Gry stolikowe.
Zabawy z balonami.
Nauka nowych zabaw ruchowych.
ZABAWY ZIMĄ / styczeń 2 tydzieńOkreślenie charakterystycznych cech zimy.
Rozbudzanie zamiłowania do uprawiania sportów zimowych i rekreacji.
Zapoznanie z wierszem J. Czechowicza– „Zima”.
Czytanie ciekawostek o miesiącu styczniu.
Wspólne czytanie przysłów i porzekadeł o zimie
Sporty zimowe – rodzaje i charakterystyka sportów, pogadanka.
Oglądanie albumów – sporty zimowe.
Zabawy zimowe – farba plakatowa.
Śnieżki – wycinanki z białego papieru.
Zabawy z balonami.
NASI DZIADKOWIE / luty 1 tydzieńPogadanka o potrzebie okazywania szacunku i serdeczności dla ludzi starszych.
Kształtowanie postawy szacunku dla osób starszych – moja babcia, mój dziadek, swobodne wypowiedzi dzieci.
Swobodne wypowiedzi uczniów na temat więzi łączącej ich z dziadkami.
Rozmowa na temat roli babci i dziadka w naszym codziennym życiu.
Zachęcanie do aktywnego spędzania czasu wolnego z naszymi dziadkami.
Laurka dla babci i dziadka – technika dowolna.
BEZPIECZNE FERIE / luty 2 tydzieńPortret babci i dziadka –pastele.
Zabawy podnoszące energię w grupie.
Moja rodzina – zabawy i zagadki utrwalające wiadomości o rodzinie.
Czytanie wierszy i opowiadań o tematyce rodzinnej.
Gry stolikowe według wyboru dzieci.
Zabawy przy muzyce – zabawy w grupie.
Jak bezpiecznie bawić się zimą? Rozmowy z dziećmi, pogadanka, prezentacja.
Przedstawienie słowem i ilustracją miejsc bezpiecznych zabaw.
Jak spędzimy ferie? – swobodne wypowiedzi uczniów.
Czytanie wiersza pt. „ Sanki”. Ocena zachowania bohaterów wiersza. Wymyślanie dalszego ciągu opisanej historii – odegranie scenek dramowych.
Wypisanie w formie zdań rozkazujących zasad bezpiecznego zachowania się podczas zabaw zimowych.
Plakat: Bezpieczna Zima.
Rozwiązywanie zagadek, rebusów i łamigłówek o tematyce zimowej.
Zabawy ruchowe.
SZTUKA PRZYJAŹNI / luty 3 tydzieńPogadanka na temat koleżeństwa, przyjaźni.
Sposoby okazywania uczuć – dyskusja.
Rozmowa kierowana: Przyjaciel? – kim jest i po co jest? Cechy dobrego przyjaciela.
Praca plastyczna -„Mój przyjaciel”, technika kolaż.
Wdrażanie do niesienia wzajemnej pomocy w odrabianiu zadań.
Mój kolega- praca plastyczna.
Niespodzianka dla kolegi- pomysły dzieci.
Test- czy jesteś dobrym kolegą.
Zabawa – wesołe życiorysy.
Zabawy z balonem przy muzyce.
Zabawy w grupach – wdrażanie do zgodnej zabawy.
Scenki dramowe w wykonaniu dzieci – „Telefon do przyjaciela”.
Dzieci w parach losują paski z wydrukowanymi tematami rozmów, np (masz urodziny i zapraszasz swoją przyjaciółkę, chcesz umówić się z kolegą na grę w piłkę, chcesz pożyczyć od koleżanki zabawkę.
Zabawy ruchowe: Halo, pomocy!”, „Ludzie do ludzi”, „Znajdź przyjaciela”.
BEZPIECZNIE W SIECI / luty 4 tydzieńWypowiedzi uczniów na temat ulubionych gier internetowych.
Omówienie edukacyjnego znaczenia Internetu, przydatności wykorzystania stron przeznaczonych dla dzieci.
Burza mózgów- kiedy nie wolno ujawniać swoich danych osobowych, adresu, numeru telefonu?
Praca plastyczna – malowanie rysunków, kolorowanie obrazków na temat bezpieczeństwa w sieci.
Prezentowanie scenek z wykorzystaniem historyjek z nieznajomym za monitorem komputera. Omówienie przez nauczyciela szkodliwości zawierania znajomości na internetowych forach.
Wyjaśnienie pojęcia – „ ograniczone zaufanie”.
Rozwiązywanie zagadek, quizów, labiryntów słownych.
Zabawy matematyczne z użyciem kostek.
Głośne czytanie wybranej lektury.
Oglądanie filmików edukacyjnych o bezpieczeństwie w sieci.
Zabawy relaksacyjne i odprężające.
POZNAJ SWOJE MIASTO / marzec 1 tydzieńHistoria Porąbki. Oglądanie albumów, pocztówek.
Zapoznanie dzieci z ważniejszymi obiektami powiatu – prezentacja multimedialna.
Wypowiedzi dzieci na temat: Co najbardziej podoba mi się w mojej miejscowości?
Praca plastyczna -Najciekawsze, najładniejsze obiekty, miejsca w Bielsku-Białej
To już wiesz – quiz z nagrodami.
Herb Bielska- Białej, kolorowanie szablonu.
Rozwiązujemy krzyżówkę o naszym mieście.
Gry ogólnoużytkowe.
DZIEŃ KOBIET / marzec 2 tydzieńRozwijanie wśród dzieci szacunku dla kobiet pracujących zawodowo i w domu.
Zabawy dydaktyczne – połącz przedmiot z zawodem. Najsławniejsze kobiety – pogadanka.
Czytanie wierszy tematycznych.
Wypisywanie na szarym arkuszu papieru obowiązków jakie ma kobieta.
Wypowiedzi uczniów na temat- „Jak można pomóc mamie dzieląc się niektórymi obowiązkami”.
Portret mojej wychowawczyni, malowanie laurek dla swoich mam, babć, koleżanek.
Tulipany, żonkile – prace plastyczne, technika dowolna.
Doskonalenie umiejętności redagowania i składania życzeń.
Pantomima – odgadnij wykonywany zawód.
Zabawy przy muzyce.
Zabawy integracyjne.
Rozwiązywanie rebusów, quizów z tematem kobiety w roli głównej.
Zabawa odgadywanie ukrytych przedmiotów użytku codziennego pt. „ Czarodziejski worek”.
GRZECZNOŚĆ NA CO DZIEŃ / marzec 3 tydzieńPrzygotowanie gazetki o grzeczności. Czy znam czarodziejskie słowa: proszę, przepraszam, dziękuję.
Co to jest Kindersztuba?- pogadanka.
Wyjaśnienie słowa savoir-vivre.
Kodeks kulturalnego ucznia – złote zasady w grupie rówieśniczej.
Test savoir-vivre.
Rozmowa o zachowaniu się przy stole.
Dekoracyjne serwetki- nauka składania.
Odgrywanie scenek prezentujących właściwe i nieodpowiednie zachowanie w różnych miejscach.
Przypomnienie słów grzecznościowych w zabawie „ Dobre słowa”, dbanie o pozytywne porozumiewanie się między sobą.
Zabawy rytmiczne przy muzyce.
Zabawy ruchowe – rzucanie piłką do celu, odbijanie balonem.
Wykonanie plakatu zawierającego hasła grzecznościowe.
WIOSNA, ACH TO TY… / marzec 4 tydzieńSwobodne wypowiedzi dzieci na temat zwiastunów wiosny.
Pierwsze oznaki wiosny – technika dowolna.
Interpretacja plastyczna marcowych przysłów.
Origami- pierwiosnek, tulipan.
Wyklejanie kwiatów ze szczątków papieru, wykorzystanie różnorodnej faktury materiału, łączenie elementów.
Wykonanie wiosennej dekoracji w świetlicy.
Zabawy i gry zręcznościowe na sali w pozycji siedzącej, stojącej; rzucanie woreczków i piłeczek do celu.
Ćwiczenia ruchowe w parach – idący cień, lustrzane odbicie.
Zabawy rozluźniające przy muzyce, np. deszczyk.
TRADYCJE WIELKANOCNE / marzec 5 tydzieńPogadanka na temat świątecznych zwyczajów ludowych w różnych regionach Polski – szacunek dla tradycji.
Rozmowa na temat: „Jakie zwyczaje świąteczne są pielęgnowane w mojej rodzinie?” Wykonanie kartek okolicznościowych z okazji świąt dla nauczycieli i pracowników obsług
Przygotowanie gazetki tematycznej.
Zajęcia plastyczne – malowanie obrazków o tematyce wielkanocnej.
Wykonanie ozdób wielkanocnych z rożnych materiałów.
Zagadki związane ze świętami wielkanocnymi.
Zabawy ruchowe na czworakach, z piłką i balonem.
Prima-aprilis, pogadanka.
MOJE ZAINTERESOWANIA / kwiecień 1 tydzieńRacjonalne i pożyteczne wykorzystanie czasu wolnego- pogadanka.
Zachęcenie do rozwijania zainteresowań – burza mózgów.
Moje hobby- rysowanie i odgadywanie zainteresowań.
Mój milusiński-wyklejanie ze szmatek, futerek.
Układanie krzyżówki z hasłem. Wyjaśnienie pojęć: zbieractwo, hobby.
Układanie prostych rymowanek z podanych wyrazów.
Opowiadanie o swoich ulubionych kolekcjach, rzeczach, które gromadzimy.
Nasze ulubione zabawy- propozycje dzieci.
Mój ulubiony zespół, piosenkarz- słuchanie przebojów.
Zabawy w kole.
Zabawy ruchowe z użyciem skakanek i balonów.
KSIĄŻKA MOIM PRZYJACIELEM / kwiecień 2 tydzieńRozmowa na temat zainteresowań czytelniczych uczniów. Rozmowa na temat roli książki w życiu człowieka – „Książka to najlepszy przyjaciel”.
Kształcenie nawyku codziennego czytania i szanowania książek.
Dlaczego warto czytać książki? Różnice pomiędzy czytaniem a oglądaniem – rozmowa kierowana.
Prezentacja ulubionych książek – kampania reklamowa uczniów.
Konkurs pięknego czytania.
Z wizytą w bibliotece szkolnej, wysłuchanie bibliotekarza szkolnego.
Jak powstaje książka – film edukacyjny.
Wspólne czytanie fragmentów literatury dziecięcej, wierszy.
Projektujemy zakładkę do książki lub okładkę do ulubionej książki.
Zabawy ruchowe – łapanie węży, słup soli, sieć.
I TY MOŻESZ ZOSTAĆ EKOLOGIEM / DZIEŃ ZIEMI / kwiecień 3 tydzieńWdrażanie dzieci do szanowania Ziemi. Swobodna rozmowa dotycząca ochrony Ziemi. Jak ja
mogę pomóc Ziemi? – swobodne wypowiedzi.
Recykling – powtórne wykorzystanie odpadów.
Zachęcanie do segregowania śmieci i dbałości o czystość otoczenia.
Wspólne wskazanie sposobów na oszczędzanie wody, prądu.
Wykonanie wspólnego plakatu promującego ochronę przyrody.
Układanie haseł o ochronie środowiska.
Praca plastyczna – „Moja planeta” 
Wspólne wskazanie sposobów zmniejszanie ilości śmieci.
Rozwiązanie krzyżówki o tematyce ekologicznej.
Słuchanie muzyki relaksacyjnej – ćwiczenia oddechowe.
Wesoła gimnastyka przy muzyce.
DBAMY O NASZE ZDROWIE / kwiecień 4 tydzieńPogadanka n/t: „Higiena w życiu człowieka”.
Projekcja filmu o higienie jamy ustnej.
Test wiedzy o zdrowiu.
Ćwiczenia z udzielania pierwszej pomocy osobie poszkodowanej.
Swobodna rozmowa o tym, co jest niezbędne, aby być zdrowym i sprawnym: sport, higiena osobista, zdrowe odżywianie itp.
Przygotowanie gazetki tematycznej.
Origami- jabłko, śliwki, czereśnie, gruszki.
Praca plastyczna – plakat promujący zdrowie.
Układanie haseł dotyczących zdrowego stylu życia.
Wykonanie plakatu na temat zdrowego odżywiania, stylu życia.
Nauka piosenki „Mydło, szczotka lubi zabawę”.
Skoki na skakankach , zabawy sprawnościowe.
Zabawy i gry na świeżym powietrzu.
MAJOWE ŚWIĘTA / maj 1 tydzieńPogadanka na temat „Co to jest patriotyzm?”- burza mózgów.
„Trochę historii” – legendy i baśnie polskie. Kolorowanie malowanek nawiązujących do legend i baśni polskich.
Zabawy ruchowe na świeżym powietrzu.
DZIEŃ EUROPY / maj 2 tydzieńPogadanka na temat symboli i instytucji Unii Europejskiej – film edukacyjny.
Praca z mapą – odszukiwanie państw należących do Unii Europejskiej, nazywanie ich stolic
Nauka hymnu Unii Europejskiej „Ody do radości”.
Zapoznanie z legendą o powstaniu Europy.
Poznajemy gry i zabawy ruchowe naszych rówieśników z innych krajów.
Poznajemy tańce ludowe różnych narodów europejskich.
Zabawy z rożnych stron świata.
MOJA RODZINA / ŚWIĘTO NASZYCH MAM / maj 3 – 4 tydzieńSwobodne wypowiedzi uczniów na temat rodziny, wyjaśnienie pojęcia rodziny pokoleniowej.
Pobudzanie szacunku do rodziców poprzez świętowanie Dnia Matki.
Giełda pomysłów – „Jak możemy pomóc mamie?”
Poszukiwanie starych zdjęć w albumach, wyszukiwanie różnic do czasów dzisiejszych.
Prezentowanie przyniesionych zdjęć i pamiątek rodzinnych.
Zabawy słowem tworzenie scenek tematycznych, pantomima.
Praca plastyczna-bukiet kwiatów dla mamy.
„Portret mojej mamy” – technika dowolna; zwrócenie uwagi na cechy charakterystyczne wyglądu
Wykonanie prezentu dla swoich mam.
Inscenizacje zawodów w wykonywanych przez mamy za pomocą pantomimy.
Gry i zabawy na boisku szkolnym.
Zabawy z chustą animacyjną.
DZIECI RADOŚCIĄ ŚWIATA / czerwiec 1 tydzieńDzieci mają prawa – przypomnienie podstawowych praw dziecka.
Wszystkie dzieci nasze są- pogadanka.
Czytamy najpiękniejsze baśnie i bajki dla dzieci.
Własny projekt orderu uśmiechu – technika dowolna.
Mój autoportret.
Gry planszowe.
Wyjście na plac zabaw.
Tańce animacyjne, śpiewanie ulubionych piosenek.
Wycieczka w świat Walta Disneya – bajki dla dzieci.
BOGACTWO PODWODNEGO ŚWIATA / czerwiec 2 tydzień„Co może znajdować się w podwodnym świecie?” – burza mózgów.
Oglądanie albumów i książek przedstawiających „wodny świat”.
Zapoznanie dzieci z podstawowymi informacjami dotyczącymi życia w głębinach –
fauna i flora.
Przedstawienie świata podwodnego- techniką kolażu.
Zabawa ze śpiewem „Trzy kółeczka”. Zabawa orientacyjno – porządkowa:
„Pająk i muchy”. Zabawa ruchowa: „Kropelki”.
Zabawa towarzyska: „Płynie okręt”.
Zabawy na boisku i szkolnym placu zabaw.
Zorganizowanie olimpiady sportowej grupy świetlicowej.
Doskonalenie zasad fair play.
Rozwijanie umiejętności zabawy i gry w zespole. Konkursy drużynowe.
CZAS NA WAKACJE / DZIEŃ OJCA / czerwiec 3 tydzieńSwobodne wypowiedzi dzieci na temat swoich tatusiów, za co kocham swojego tatę?
Ciekawe męskie zawody -burza mózgów.
Auto dla mojego taty – projekt plastyczny dzieci.
Zabawy z wykorzystaniem skakanki i piłki.
Przypomnienie zasad bezpiecznej zabawy. Numery alarmowe.
Moje wakacyjne plany- rozmowa z dziećmi.
Moje wymarzone miejsce na wakacje – farba plakatowa.
Malowanie palcami- nowe doświadczenie.
Zabawy ruchowe na boisku szkolnym i placu zabaw.
Słuchanie wakacyjnych piosenek.