Szkole w Grodźcu minęło sto lat

Jubileusze mają ten przywilej i urok, że prowokują do wspomnień, a zwłaszcza gdy dotyczy to tak pięknego jubileuszu, jak stulecie szkoły. Tyle właśnie liczy sobie  Szkoła Podstawowa  w  Grodźcu.

Jej budynek znają wszyscy mieszkańcy wsi. Usytuowany w centrum, niedaleko parafialnego kościoła na stałe wpisał się w jej wizerunek. Dzień 31 maja 2012 roku był dniem nie tylko rocznicy istnienia szkoły, ale także przekazania tej placówce sztandaru.

Obchody jubileuszu trwały cały rok. W przeciągu tego czasu, szkoła była miejscem wydarzeń, które przypomniały nam jej początki oraz pokazały, jak ważne miejsce zajmowała i zajmuje w  sercach grodźczan. Nasi uczniowie poznali absolwentów, zaopiekowali się grobami byłych kierowników, usłyszeli historie o wydarzeniach sprzed lat, a także zobaczyli, jak zmieniała się szkoła i jej rola na przełomie lat.  Od maja 2011 roku odbywały się imprezy, spotkania i konkursy,  a ich zwieńczeniem była czwartkowa gala.

Uroczystość rozpoczęła msza św. w intencji społeczności szkolnej w kościele parafialnym  pod wezwaniem św. Bartłomieja Apostoła, której przewodniczył ks. bp Tadeusz Rakoczy. W nabożeństwie uczestniczyli też: ks. bp Paweł Anweiler – zwierzchnik Kościoła Ewangelicko- Augsburskiego, proboszcz parafii Kościoła Ewangelicko – Augsburskiego w Jaworzu, były i obecny proboszcz parafii grodzieckiej oraz absolwenci. Obaj biskupi przekazali gratulacje i życzenia z okazji tak pięknego jubileuszu.

Po nabożeństwie ks. bp T. Rakoczy poświęcił  sztandar szkoły, a następnie okazały pochód wszystkich zebranych przy dźwiękach orkiestry pod kierunkiem Wincentego Świńczyka przemaszerował do budynku szkoły, gdzie miała miejsce dalsza część obchodów. Szczególny charakter tego wydarzenia uswietniła obecność  czterech pocztów sztandarowych  ze szkół  Gminy Jasienica.

Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego – Krystyna Pniewska powitała   przybyłych na 100-lecie  gości. Byli to: Wójt Gminy Jasienica, który objął honorowy patronat nad imprezą – Janusz Pierzyna, kapłani odprawiający mszę świętą, Poseł na Sejm RP oraz absolwent tutejszej szkoły –  Stanisław Szwed, radny Sejmiku Województwa Śląskiego –  Janusz Buzek, członek Zarządu Powiatu Bielskiego –  Renata Franasiuk; radny Rady Powiatu Bielskiego, absolwent –  Józef Herzyk, radni Rady Gminy Jasienica i przewodniczący –  Jerzy Czudek, Wicewójt Gminy Jasienica – Krzysztof Wieczerzak, Dyrektor GZOSiP – Urszula Bujok,  Dyrektor GOK w Jasienicy – Agnieszka Bronowska, Dyrektor WORD w Bielsku- Białej – Edward Płonka, z-ca prezesa ZNP – Gabriela Herzyk, dyrektorzy placówek oświatowych z terenu gminy Jasienica, byli dyrektorzy oraz pracownicy szkoły w Grodźcu, przedstawiciele lokalnych władz i instytucji kulturalno – oświatowych działających na terenie Grodźca, redaktorzy lokalnej prasy, przewodniczący Rad Rodziców i rodzice, fundatorzy sztandaru, sponsorzy i przyjaciele szkoły, mieszkańcy wsi oraz  obecni pracownicy placówki.

Po przywitaniu nastąpiło przekazanie sztandaru  przez Radę Rodziców na ręce dyrektora szkoły, która  powierzyła ten symbol godności i powinności uczniowskiej przedstawicielom klas. Złożyli oni uroczyste ślubowanie.

Następnie fundatorzy sztandaru dokonali symbolicznego wbicia gwoździ w drzewiec sztandaru. Dyrektor wręczyła cegiełki wraz z podziękowaniami od społeczności szkolnej. „Czasem wdzięczność trudno jest ubrać w słowa… wtedy proste dziękuję zawiera wszystko co chcemy wyrazić” – takie słowa skierowano do fundatorów: Wójta Gminy Jasienica, Rady Gminy Jasienica, Posła na Sejm RP – St. Szweda, mieszkańców wsi Grodziec, radnego Powiatu Bielskiego – J. Herzyka, prezesa „Ustronianki” – M. Bożka, Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej „ Zwycięstwo” w Jasienicy, Banku Spółdzielczego w Jasienicy, Andrzeja i Rafała Jucha z Grodźca, Jadwigi i Józefa Szczypków z Grodźca, Zofii i Konrada Szczypków z Grodźca, Marii i Stanisława Pieczora z Grodźca, Anny i Mariana Kuźmińskich – firma POL-TOR z Pakosławic, Bogusława Pniewskiego z Bielowicka.

W kolejnej części wysłuchaliśmy wystąpienia pani dyrektor K. Pniewskiej, która mówiła nie tylko o 100 – letniej historii obecnej szkoły, ale  przypomniała też o prawie 400- letnich tradycjach oświatowych w Grodźcu. Podkreśliła nowoczesność placówki, która splata się z  historią oraz jej oświatową i kulturalno – sportową rolę, jaką obecnie odgrywa w życiu wsi. Szkoła to nie mury – tylko ludzie, którzy tworzą jej historię. To 14 kierowników i dyrektorów, którym przyszło w różnych czasach i warunkach kierować placówką, to pedagodzy, którzy z entuzjazmem i pasją wychowywali młode pokolenia, to pracownicy obsługi, to prawie dwa tysiące absolwentów, którzy są najlepszymi ambasadorami tej placówki. Jesteśmy dumni, że można ich spotkać w różnych zakątkach kraju i świata, że zajmują ważne stanowiska na szczeblu państwowym, wojewódzkim, powiatowym, gminnym, w urzędach, zakładach pracy, spółkach. Są kapłanami i nauczycielami, pełnią rolę lokalnych liderów. Mają wybitne osiągnięcia w dziedzinie kultury, nauki i sztuki.

Pragnąc uhonorować instytucje, firmy i osoby prywatne dyrektor szkoły wręczyła okolicznościowe statuetki wyrażające wdzięczność za przychylność, wsparcie i okazaną pomoc. Otrzymali je: Wójt Gminy Jasienica – J. Pierzyna, Rada Gminy Jasienica, Poseł na Sejm RP – S. Szwed,  ks. Andrzej Szczepaniak, ks. kanonik Gerard Kurpas, Komitet Rodzicielski i Rada Rodziców przy ZSP w Grodźcu, Dyrektor GZOSiP w Jasienicy – U. Bujok,  WORD w Bielsku –  Białej, GOK w Jasienicy, sołtys i Rada Sołecka w Grodźcu, OSP w Grodźcu, BS w Jasienicy, prezes  „Ustronianki”, Andrzej i Rafał Jucha, Piotr Pytel i Krzysztof Kajor, Jadwiga i Józef Szczypkowie.

 Po części oficjalnej uczniowie zaprezentowali specjalnie przygotowany na tę okazję program artystyczny. W  niebanalnej formie,  z humorem przekazywał wiedzę o historii placówki, a także prezentował zdolności i umiejętności, które zdobyły dzieci w działających  przy szkole klubie łuczniczym, zespole tanecznym i wokalnym.

Występ artystyczny był przeplatany piosenkami w wykonaniu młodych artystów, którzy zaprezentowali bardzo rozległy repertuar, a nastrój piosenek wprowadzał słuchaczy w atmosferę kolejnych części programu. Okolicznościowe teksty, układy choreograficzne emanowały radością i z lekkim przymrużeniem oka ukazywały realia uczniowskiego losu. Perfekcja wykonania, dynamizm młodych artystów oraz ich wysokie umiejętności zyskały aplauz publiczności. Niezwykłą atmosferę i nastrój tworzyła również finezyjna i niepowtarzalna dekoracja całej szkoły nawiązująca do  100- letniej Jubilatki.

Po  popisie uczniów, głos zabrali goście: Wójt Gminy Jasienica – J. Pierzyna wraz z Przewodniczącym Rady Gminy , Poseł na Sejm RP – S. Szwed, radny Powiatu Bielskiego – J. Herzyk, członek Zarządu Powiatu Bielskiego – R. Franasiuk, Przewodniczący Komisji Kultury i Oświaty – J. Batelt i radny A Kalita, Dyrektor WORD – E. Płonka, Przewodnicząca Rady Rodziców – M. Smela, prezes „ Ustronianki” – M. Bożek, przedstawiciel Instytutu ZZD Grodziec – I. Skrzyżala, z-ca prezesa ZNP –  G. Herzyk, J. Bujok- syn byłego kierownika szkoły. Serdeczne gratulacje i życzenia dalszych sukcesów przesłała  nam Posłanka do Parlamentu Europejskiego M. Handzlik, Poseł na Sejm – S. Kowalski, Kurator Śląskiego Kuratorium Oświaty w Katowicach – S. Faber , Dyrektor GBP w Jasienicy – M. Hareńczyk .

Po zakończeniu wystąpień dyrektor szkoły wyraziła wdzięczność wszystkim przemawiającym za zawarte w wypowiedziach spostrzeżenia, przemyślenia, refleksje oraz życzenia. Podziękowała również wszystkim nauczycielom, pracownikom obsługi i administracji, uczniom, rodzicom i mieszkańcom wsi oraz Wójtowi i Radzie Gminy Jasienica, wszystkim fundatorom sztandaru, panom: Michałowi Bożekowi, Piotrowi Pytlowi i Krzysztofowi Kajorowi, Józefowi Szczypce, ks. Andrzejowi Szczepaniakowi, pocztom sztandarowym, orkiestrze dętej oraz członkom OSP w Grodźcu za wszelką pomoc w organizacji i uświetnieniu tej uroczystości. Na pamiątkę gościom podarowano pamiątkową teczkę pamiątkową, która zawierała film obrazujący historię szkoły oraz folder przedstawiający szkołę „dawniej i dziś”.

Po zakończeniu wystąpień dyrektor szkoły wyraziła wdzięczność wszystkim przemawiającym za zawarte w wypowiedziach spostrzeżenia, przemyślenia, refleksje oraz życzenia. Podziękowała również wszystkim nauczycielom, pracownikom obsługi i administracji, uczniom, rodzicom i mieszkańcom wsi oraz Wójtowi i Radzie Gminy Jasienica, wszystkim fundatorom sztandaru, panom: Michałowi Bożekowi, Piotrowi Pytlowi i Krzysztofowi Kajorowi, Józefowi Szczypce, ks. Andrzejowi Szczepaniakowi, pocztom sztandarowym, orkiestrze dętej oraz członkom OSP w Grodźcu za wszelką pomoc w organizacji i uświetnieniu tej uroczystości. Na pamiątkę gościom podarowano pamiątkową teczkę pamiątkową, która zawierała film obrazujący historię szkoły oraz folder przedstawiający szkołę „dawniej i dziś”.

Zaproszeni goście udali się na skromny poczęstunek, a dzięki hojności pana M. Bożka i rodziców można było wypić ciepłe i zimne napoje ze słodkościami.

To niecodzienne święto  było wspaniałą okazją do wielu rozmów, powrotów do przeszłości, wzruszeń, zadumy, refleksji i przywołania wspomnień.  Miało charakter szczególnie podniosły i historyczny. Łączyło w sobie już zapisaną kartę 100-letnich wydarzeń z życia szkoły i rozpoczyna nową – następnego stulecia.