HISTORIA

Pierwsze wzmianki o istnieniu szkoły na terenie Grodźca pochodzą  z 1652 roku, która była przy kościele i pod nadzorem proboszcza.

1688 roku drewnianą szkołę wybudował właściciel dóbr grodzieckich -Sobek, która dotrwała do 1830 r., kiedy to wybudowano nową – murowaną (tzw.” Bujokówka”). W tym czasie najprawdopodobniej uczęszczały do niej dzieci z Grodźca, Bielowicka, Bierów, Łazów, Świętoszówki i Górek.

Budowę obecnej szkoły rozpoczęto w 1911 roku z inicjatywy ówczesnego kierownika Józefa Tomanka. W 1912 roku nauka rozpoczęła się w dwóch salach i w  tym okresie pracowało dwóch nauczycieli.

W czasie I wojny światowej nauka odbywała się w języku polskim, natomiast w  okresie II – tylko w języku niemieckim. U schyłku wojny w bardzo zniszczonym budynku,  rozpoczęto nauczanie  w kwietniu 1945 roku

W roku 1951 został podwyższony stopień organizacyjny szkoły, a zatem skończyła się nauka w klasach łączonych.

W  1978 roku następuje przeniesienie oddziału przedszkolnego z budynku szkoły do nowej siedziby – „Agronomówki”.

Dnia 27.05.1981 roku odbyła się uroczystość nadania szkole imienia – polskiego kartografa, twórcy pierwszej mapy Polski – Wacława Grodeckiego.

 1993 roku w wyniku inicjatywy ówczesnego dyrektora – Urszuli Bujok, powołano Społeczny Komitet Remontu i Rozbudowy Szkoły. W 1994 roku oddano do użytku przewiązkę z salami dydaktycznymi łączącą stary budynek z  salą gimnastyczną. Tym wszystkim pracom towarzyszyło wielkie zaangażowanie mieszkańców Grodźca.

Dzięki staraniom Wójta Gminy Jasienica Janusza Pierzyny oraz Rady Gminy Jasienica dokończono budowę sali gimnastycznej (2000 r.), a w ostatnich latach szkoła była systematycznie rozbudowywana i unowocześniana. Oddane zostało do użytku zaplecze magazynowo – sportowe (2007 r.), nowy plac zabaw dla przedszkola (2009 r.), zmodernizowano boisko szkole wraz z całym ogrodzeniem szkoły (2011 r.).

1 września 2004 roku do budynku szkoły przeniesione zostało przedszkole i utworzono Zespół Szkolno – Przedszkolny. Nasz Zespół liczy obecnie 6 oddziałów szkolnych i 1 przedszkolny.

W ramach realizacji różnych programów (rządowych, unijnych, pozarządowych) szkoła:

  • wzbogaciła się o nowoczesną pracownię komputerową (2008 r),
  • uczestniczy w wielu programach, które wzbogacają ofertę zajęć oraz bazę dydaktyczną (2008- 2012 r) – Radosna szkoła, Owoce w szkole, Mleko w szkole, Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy, Edukacja – szansą na równy start w Gminie Jasienica, Indywidualizacja – kształcenie sposobu na wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów w Gminie Jasienica, Ratujemy i uczymy ratować, Lekcje żywej historii
  • brała udział, jako pierwsza w gminie, w międzynarodowej wymianie polsko – ukraińskiej pod patronatem Narodowego Centrum Kultury w Warszawie (2010 r).

W  szkole odbywało się wiele ważnych uroczystości, m.in.:  odsłonięcie tablicy pamiątkowej  (1998 r) i obelisku (2000 r) poświęconych Janowi Kalfasowi, obchody 350- lecia tradycji szkolnych w Grodźcu ( 2002 r), uroczystości 80 i 90  – lecia szkoły.
Dzięki wielokierunkowej edukacji, uczniowie naszej szkoły osiągają wysokie wyniki oraz reprezentują nas w wielu konkursach na różnych szczeblach, osiągając wysokie lokaty. Wiedza zdobyta w naszych murach owocnie procentuje w ich dalszej edukacji i życiu.
Absolwentami  szkoły w Grodźcu m.in. są: Józef Bożek – konstruktor – mechanik, wynalazca maszyny parowej (przełom XVIII i XIX wieku), Helmut Kajzar – wybitny pisarz i dramaturg, , Jan Kalfas –  pilot lotnictwa bombowego i specjalnego przeznaczenia Polskich Sił Powietrznych na Zachodzie, Stanisław Szwed – poseł na Sejm RP kilku kadencji.

KIEROWNICY I DYREKTORZY

1912 – 1925

Józef Tomanek

1925 – 1928

Karol Pilorz

1928 – 1936

Florian Pohl 

1937 – 1939

Dziurkiewicz Tadeusz

2015-Present

brak kierownika szkoły, uczy nauczyciel Heczko z Goleszowa

1941 – 1945

Kitzig (Niemiec)

1945 – 1950

Adolf Adamczyk

1950 – 1959

Wiktor Baszczyński

1959 – 1960

Stanisław Knyps

1960 – 1973

Jan Bujok

1973 – 1977

Bronisława Gruszka

1977 – 1991

Jadwiga Madaj

1991 – 1992

Alicja Michałowska

1992 – 1998

Urszula Bujok

1998 – 1999

Lucyna Parzyk

1999 – 2006

Beata Łącz

2006 – 2013

Krystyna Pniewska

2013 – obecnie

Jolanta Tomik

POZAOŚWIATOWA ROLA SZKOŁY

Nasza szkoła, oprócz swej działalności oświatowej, jest miejscem w którym życie tętni codziennie do godziny 22.00, a nawet w soboty i niedziele. Grupy sportowe zorganizowane nie tylko wśród mieszkańców gminy Jasienica grają w piłkę nożną, siatkówkę, koszykówkę oraz trenują łucznictwo. Co roku na terenie placówki biwakują harcerze z Hufca Beskidzkiego. Szkoła jest siedzibą:

  • Koła Macierzy Ziemi Cieszyńskiej w Grodźcu, które ponownie zaczęło pracę od 2009 roku. Powstało w 1929 roku z inicjatywy ówczesnego kierownika szkoły Floriana Pohla i działało do1939 roku. Celem koła jest propagowanie tradycji, historii i kultury Śląska Cieszyńskiego poprzez organizowanie wielu spotkań, często na terenie szkoły
  • Ludowego Klubu Sortowego „Zamek” od 2007 r., w którym trenują piłkę nożną zawodnicy w różnych przedziałach wiekowych począwszy od szkoły podstawowej
  • Uczniowskiego Ludowego Klubu Sportowego „Grodziec” od 2008 r, w którym trenują łucznictwo uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjum gminy Jasienica uzyskując wysokie osiągnięcia indywidualne i zbiorowe w zawodach sportowych na szczeblu wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym. Zawodnicy zdobyli do tej pory łącznie 64 medale (18 złotych, 22 srebrne i 24 brązowe