#TwojedaneTwojasprawa

Zespół Szkolno – Przedszkolny w Grodźcu dołączył do ogólnopolskiego programu „Twoje dane – Twoja sprawa” pod patronatem Urzędu Ochrony Danych Osobowych oraz Ministerstwa Edukacji Narodowej. Jego celem jest kształtowanie i podnoszenie świadomości dzieci, rodziców i nauczycieli w zakresie swoich praw, które wynikają z RODO i ustawy o ochronie danych osobowych, promowanie ochrony danych osobowych  w…

Czytaj